สมัครรับข่าวสาร


เครื่องเชค SK 300


Click to enlargeProduct Description


เครื่องเชค เหมาะสำหรับเขย่าชาไข่มุก ผสมชาไข่มุก เขย่าและผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ สำหรับร้านชานมไข่มุข หรือ ร้านเครื่องดื่มต่างๆ
ที่ขายในปริมาณหลายสิบแก้วต่อวัน เพื่อช่วยทุ่นแรง และยังช่วยให้ส่วนผสมต่างๆเข้ากันได้ดีอีกด้วย