สมัครรับข่าวสาร


เครื่องตวงน้ำเชื่อม


Click to enlargeProduct Description

เป็นเครื่องจ่ายน้ำเชื่อม นม ช็อคโกแลต ฯลฯ ให้มีปริมาณที่เหมาะสมและคงที่ แทนการวัด ตวง ด้วยมือเราเองซึ่งอาจจะไม่ได้ปริมาณที่คงที่ มีปุ่มกดปริมาณอัตโนมัติซึ่งลูกค้าสามารถตั้งปริมาณได้เอง ใช้งานง่าย ประหยัดเวลา และช่วยให้รสชาติเครื่องดื่มมีมาตรฐานเท่ากันทุกแก้ว