สมัครรับข่าวสาร


น้ำผักผลไม้สดให้คุณประโยชน์กับทุกคน

วิตามิน แร่ธาตุ และเอนไซม์ จำเป็นต่อการสร้างเสริมเม็ดเลือดและเซลล์ ซึ่งพบสารเหล่านั้นได้ในผักสดผลไม้และน้ำผักผลไม้สด ร่างกายสามารถผลิตสารอาหารได้บางส่วนแต่หลังจากอายุมากขึ้นศักยภาพของร่างกาย ในการทำหน้าที่ดังกล่าว ย่อมเสื่อมโทรมลง ดังนั้นในผู้สูงอายุจึงควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เหล่านี้ เนื่องจากสามารถย่อยและดูดซึมได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อให้กระบวนการสร้างเม็ดเลือด และเซลล์ดำเนินต่อไป ผลไม้และผักถ้าไม่เคี้ยวอย่างละเอียด ส่วนเปลือกและเส้นใยก็ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์ จากการรับประโยชน์จากการรับประทานผักผลไม้สดแม้จะรับประทานในปริมาณมาก

ในแต่ละวันร่างกายควรได้รับผักและผลไม้อย่างละครึ่งกิโลกรัม เพื่อให้ได้สารอาหารที่ต้องการ การเคี้ยวผักในปริมาณมากนั้น เป็นเรื่องยากเด็กและเยาวชนจึงต้องดื่มน้ำผักผลไม้ให้สารอาหารที่จำเป็นมากมายที่ร่างกายต้องการ อาิทิ วิตามิน แร่ธาตุ และเอนไซม์ โดยไม่ต้องสูญเสียแรงงานหรือใช้เวลานาน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวัยผู้สูงอายุ วัยผู้ใหญ่เยาวชน หรือเด็กต่างก็สมควรดื่มน้ำผักผลไม้สดการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บย่อมดีกว่าการรักษาเด็กและเยาวชนไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเพราะรับประทานอาหารไม่เหมาะสม และมีนิสัยการกินไม่ดีการกิน ที่ไม่พึงประสงค์และอาหารที่ไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นการทำลายเม็ดเลือดแดง และเซลล์เนื้อเยื่อมากกว่าการซ่อมแซมสิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย และส่งผลเสียต่อสุขภาพที่มีอยู่รายรอบ ได้สร้างความอ่อนแอให้กับเด็กและเยาวชนของเรา หากเราต้องการเห็นพวกเขาอยู่ห่างไกลจากภาวะดังกล่าว พวกเขาสมควรได้รับการจูงใจให้เลิกนิสัยการกินที่ไม่เหมาะสมแล้วหันมาดื่มน้ำผักผลไม้สดแทน